Skip to main content
Ondersteund door Politie Antwerpen

Gebruikersmenu

NL

Extended System Branding

Hoofdnavigatie

placeholder

Global SHIELD Network

GSN-logo

De New York Police Department (NYPD) heeft, na de aanslagen van 9 september 2001, het NYPD SHIELD-project opgericht. Verschillende Amerikaanse politiekorpsen zagen een grote meerwaarde in dit innoverend project en bouwden doorheen de jaren zelf hun SHIELD-netwerken uit.

Politie Antwerpen en de New York Police Department werken sinds 2015 nauw samen aan de hand van een Memory Of Understanding (MOU).  Na een dienstreis waarbij de meerwaarde van SHIELD werd aangetoond heeft de Antwerpse korpsleiding beslist om een gelijkaardig project in Antwerpen te lanceren. De opvolging gebeurt, gezien de materie, door de Afdeling INTEL. Op 24 september 2018 werd Antwerpen SHIELD officieel ingehuldigd.  

Gezien er steeds meer korpsen individueel een SHIELD-project opstartten, momenteel zijn er binnen de VS 16 politiekorpsen met een eigen SHIELD-project, werd beslist om een Global SHIELD Network op te richten. Dit heeft als voordeel dat de verschillende SHIELD-korpsen onderling publicaties, rapporten en analyses met elkaar en hun leden kunnen delen.

alle gsn-logo's

Maandelijks organiseert het Global Shield Network samenkomsten met de projectmanagers van alle deelnemende politiekorpsen. Politie Antwerpen was het eerste politiekorps die buiten de Verenigde Staten een SHIELD-netwerk oprichtte en aanvaardde recentelijk de opdracht om SHIELD te promoten binnen Europa. De Baskische politie Ertzaintza, MOU-partner van Politie Antwerpen, bevestigde reeds haar deelname en zal officieel van start gaan in het begin van 2020.

Dankzij het Global SHIELD Network wordt er een extra netwerk gecreëerd tussen politiekorpsen. De korpsen werken elk op hun manier samen met de publiek-private sector. Dankzij het netwerk kan er informatie gedeeld worden met de verschillende korpsen en is het mogelijk om nuttige informatie voor Antwerpen te destilleren en te delen met de Antwerpse SHIELD-leden.

Jaarlijks wordt er een overkoepelend SHIELD-congres georganiseerd door een SHIELD-korps. Dit jaar heeft het global-SHIELD-congres plaatsgevonden op 20 november 2019 in Baltimore, Maryland (VS). Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van Antwerpen SHIELD werd er op 3 oktober 2019 een congres georganiseerd om de samenwerking tussen de Antwerpse publieke-private sector te verstevigen en om de gloednieuwe website in te wijden.

Bronnen