Skip to main content
Ondersteund door Politie Antwerpen

Gebruikersmenu

NL

Extended System Branding

Hoofdnavigatie

placeholder

Opleidingen

SHIELD biedt vanaf heden een educatieluik aan door het beschikbaar maken van online instructievideo's en trainingen. Op die manier worden nog meer tools aangereikt om de publiek en private sector te verdedigen tegen terrorisme. In dit kader zullen tevens conferenties doorgaan die de publieke en private organisaties dienen te informeren over de nieuwste ontwikkelingen in de stad.

Dit opleidingspakket is gebaseerd op de operatie NEXUS van de New York Police Department (NYPD). De NYPD en Politie Antwerpen zijn ervan overtuigd dat terroristen zich kunnen gedragen als legitieme klanten met als doel het aanschaffen van bepaalde materialen of gereedschappen. Terroristen kunnen tevens een training ondergaan om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Er is een bezorgdheid dat deze individuen bepaalde types van voertuigen, uitrusting of materialen kunnen ontvreemden uit de stockage van bedrijven. Welke methode ze ook mogen gebruiken, eens terroristen over hun materialen beschikken kunnen ze deze gebruiken om misdrijven of een terreuraanval te plegen.

Dergelijk opleidingsaanbod moedigt de eigenaren van bedrijven en hun werknemers aan om hun bedrijfs- en sectorspecifieke kennis en ervaringen te gebruiken in elke klantentransactie. Op die manier kunnen ze een afweging maken of een interactie al dan niet verdacht is. In dat geval kunnen ze dit melden aan de politie.

Bronnen