Skip to main content
Ondersteund door Politie Antwerpen

Gebruikersmenu

NL

Extended System Branding

Hoofdnavigatie

placeholder

Woord van de korpschef

SM

Antwerpen wordt aanzien als een mogelijk doelwit voor terreurorganisaties van over de hele wereld. Terreurgroeperingen zouden met hun acties schade kunnen berokkenen aan onze prachtige stad en proberen daarbij de economie van ons land te raken. Net om die reden moeten wij als gastvrije en multiculturele stad met een internationale haven en een waardevol historisch stadscentrum waakzaam blijven.

Om onze stad blijvend te behoeden voor terreur zochten we naar nieuwe en efficiënte manieren om cruciale informatie in te winnen en te delen met de privésector of het grote publiek. Bij de New York Police Department (NYPD) bestaat er al vele jaren een dergelijk informatienetwerk onder de naam SHIELD. In Antwerpen staat de strijd tegen terrorisme hoog op de prioriteitenlijst. Ik denk dat het tegengaan van terrorisme niet alleen een taak van de politie is, maar eveneens een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de politie en de gemeenschap. Wij willen graag dat iedereen ons helpt om ons land en Antwerpen in het bijzonder van terreur te vrijwaren. Wees waakzaam voor verdachte zaken of gedragingen en vooral: meld ze bij de politie. De burger is het best geplaatst om verdachte zaken op te merken en door te geven aan onze diensten. Want zij kennen de gebouwen en de buurt beter dan wie ook.

Bij SHIELD werkt informatiedeling in twee richtingen. Bij het internationale SHIELD-programma van de NYPD heeft deze informatiedeling tussen politie en privésector in het verleden al vele voordelen opgeleverd. Het project vervangt geen bestaande programma’s die in het verleden binnen de private veiligheidssector al werden uitgerold. SHIELD is een informatiepunt voor terreurupdates waar tegelijk de nieuwste en de belangrijkste berichten over onder meer industrie-specifieke dreigingen mee worden gegeven.

Ik voel me vereerd om als korpschef van de politiezone Antwerpen nog sterkere banden te onderhouden met de leden van dit nieuwe netwerk. Laat ons samen op weg gaan in onze missie, want samen kunnen we van Antwerpen een nog veiligere stad maken.

Getekend,

HCP Serge Muyters

Bronnen