Skip to main content
Supported by Antwerp Police

User account menu

EN

Extended System Branding

Main navigation

placeholder

Disclaimer

Disclaimer is only available in Dutch

 

Wettelijke informatie

De website Antwerpen SHIELD openen en gebruiken, betekent dat u automatisch en volledig alle verder vernoemde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Politie Antwerpen heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden je dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Informatie

Politie Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens betreft de Korpschef van Politie Antwerpen. De coördinatie ligt bij de afdeling INTEL. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten tegenkomt of problemen ondervindt, dan stellen we het op prijs dat je dit laat weten via de contact pagina op de site. Als je suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, kan je die op dezelfde manier overmaken.

Alle informatie die op deze website gepubliceerd wordt is gebaseerd op open bronnen die niet geverifieerd kunnen worden naar hun betrouwbaarheid. Politie Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte informatie.

De informatie die op deze website gepubliceerd wordt dient evenwel als vertrouwelijk beschouwd te worden en is uitsluitend bestemd voor de geregistreerde SHIELD leden. Het bekendmaken of reproduceren van vertrouwelijke informatie uitgaande van de Politie Antwerpen aan personen die niet gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. De verkregen informatie mag enkel gebruikt worden voor de beoogde doeleinden en binnen de wettelijke bevoegdheden. 

De website van Antwerpen SHIELD kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Politie Antwerpen kan dus niet garanderen dat de inhoud ervan volledig of correct is, noch dat die inhoud beschikbaar is. De Politie Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en de informatie erin.

Politie Antwerpen heeft het recht om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.

De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Politie Antwerpen door er onjuiste of beledigende informatie aan toe te voegen.

Technische verantwoordelijkheid

Politie Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.

Politie Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.

Politie Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.

Intellectuele eigendom

Politie Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken en logo's. Het gebruikte fotomateriaal is eigendom van Politie Antwerpen of Stad Antwerpen, tenzij anders vermeld op de website of in de bronvermelding onderaan deze pagina.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie, enz.) kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Gegevensbescherming

Politie Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.antwerpenshield.be. De politie is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op www.antwerpenshield.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Het beleid inzake de verwerking van de persoonlijke gegevens van de geregistreerde SHIELD leden kan u nalezen in de Privacy Verklaring

Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit ervan zo goed mogelijk af te stemmen op je profiel. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je je instellingen aanpassen. Als je gebruik wil maken van de volledige functionaliteit van deze website klik je op Accepteren.

Toepasselijk recht – Rechtszaken

De website van SHIELD Antwerpen is onderworpen aan het Belgische recht. Bij rechtszaken zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Fotomateriaal:

Hieronder is een oplijsting opgenomen van het beeldmateriaal gebruikt in de artikel banners dat geen eigendom is van Politie Antwerpen of de Stad Antwerpen:

Banners:

Sources